Hva er CRM?

Å jobbe med CRM handler om å sette kunden først. Men nøyaktig hva er CRM og hvordan kan din bedrift benytte dette til å øke lønnsomhet og vinne nye kunder?

Kundeoppfølging med CRMOffice

Hva betyr CRM?

CRM står for Customer Relationship Management. På norsk heter dette kunderelasjonshåndtering, og er en strategi for å øke inntekter og lønnsomhet gjennom å styrke kundenes lojalitet, tilfredshet og engasjement.

Ved å ta CRM på alvor, anerkjenner man at gode relasjoner fordrer lojalitet, og at dårlige kundeopplevelser har en negativ påvirkning på forretningsveksten. Gode forretningsforhold og fornøyde kunder skaper mersalg, og filosofien bak CRM er dermed at kunden skal være i sentrum for alle aktiviteter bedriften utfører.

Kundeoppfølging med CRMOffice

Hvordan fungerer CRM-systemer?

Et CRM-system er et digitalt verktøy som gjør det enkelt å jobbe med kundeforhold til både eksisterende og potensielle kunder. Her samles alle aktiviteter som relateres til kunde innenfor både salg, markedsføring og kundeoppfølging i én database.

Et CRM-software gir de ulike avdelingene i en virksomhet den nødvendige innsikten som gjør at de bedre kan forstå kundenes ulike behov. Dermed kan de tilpasse informasjon til riktig målgruppe og bygge gode kunderelasjoner, som i sin tur vil føre til økt lønnsomhet i bedriften.

Å følge opp kunder bør selvsagt være så enkelt og effektivt som mulig, og med et godt CRM-system blir det nettopp det.

Kundeoppfølging med CRMOffice

Hvorfor er en CRM-strategi viktig for din bedrift?

Gode CRM-løsninger er helt avgjørende for å stille sterkt mot konkurrenter. Hvordan kundene opplever din bedrift har mye å si for om de ønsker å bli værende som kunde, og siden dagens B2B-marked stadig blir mer konkurranseutsatt, er ikke terskelen for å bytte leverandører nødvendigvis særlig høy.

Ved å benytte gode løsninger for kunderelasjonshåndtering følger flere fordeler, blant annet:

All kundedata på ett sted

  • Enten det gjelder automatisk lagring av e-postkorrespondanse, eller logging av tilbakemeldinger – det er en fordel å ha alt lagret på ett og samme sted.
  • Full oversikt over viktig bedriftsinformasjon og grunndata om alle norske virksomheter.
  • Siden alle i bedriften har lik tilgang til den samme kundeinformasjonen, kan alle holdes oppdatert på ett felles CRM-system.

Automatiserte prosesser

  • Kundens data vedlikeholdes og oppdateres hver dag, slik at du alltid har tilgang på oppdaterte adresser og telefonnummer, kredittrating og firmanavn.
  • Ved å automatisere ulike prosesser og rutiner, kan du bruke mer tid på eksisterende og nye kunder.

Markedsføring og salg

  • Samle leads, bli kjent med kundene og møt dem med riktig kommunikasjon.
  • Med enkel og god kundeoppfølging er sjansen større for å beholde eksisterende kunder samtidig som du vinner over nye.

Innsikt og rapportering

  • Med all kundeinfo på ett sted, blir bearbeiding og analyse av kundedata mer effektivt.
  • Med dashboards og grafer kan kundedata og resultater enkelt visualiseres.
Kundeoppfølging med CRMOffice

Økt lønnsomhet med god kundehåndtering

Med en god strategi for kunderelasjonshåndtering vil medarbeidere innen salg, markedsføring og kundeservice enklere kunne ta raske beslutninger og gjøre det beste ut av disse. 

 

Å ha kunden i sentrum vil sikre at din bedrift kan tilby en optimal kundeopplevelse, slik at dere dermed kan oppnå økt lønnsomhet.

Software Norge AS
Org.nr: 973 052 020